Castellano | Català | English | Alemán | Ruso | Chino | Segueix-nos al Facebook Budapest Dreams Twitter Budapest Dreams
Subvenció per al foment de la traducció i edició en llengües estrangeres d'obres literàries d'autors hongaresos

Fundació Hongaresa del Llibre (Magyar Könyv Alapítvány) Subvenció per a traduccions Contacte: dora.karolyi @ t-online.hu Tancament del termini de presentació: 31 octubre 2010 Subvenció per al foment de la traducció i edició en llengües estrangeres d'obres literàries d'autors hongaresos L'organisme convocant, l'Oficina de Subvencions i d'Informació Literària forma part de la Fundació Hongaresa del Llibre (Magyar Könyv Alapítvány) els objectius principals són: (1) convocatòries per a editorials estrangeres per tal de finançar el cost de la traducció (2) centre d'informació literària. Subvencions per a la traducció Poden presentar-se a la convocatòria aquelles editorials amb seu estrangera que editen en algun idioma estranger obres literàries traduïdes de l'hongarès. L'organisme convocant finança, segons les decisions de la Comissió de la Fundació, entre el 40 i 60% dels costos de la traducció després d'haver publicat el llibre. L'editorial estrangera ha de presentar els següents documents: ? Model oficial de la sol licitud ? Breu presentació de l'autor, de l'obra, del traductor i de l'editorial (catàleg recent) ? Còpia del contracte signat amb el representant dels drets d'autor ? Còpia del contracte signat amb el traductor Hi ha dos terminis de lliurament a l'any: el 31 de març i el 31 d'octubre. Només es concedeixen subvencions per a l'edició de llibres fins ara no publicats. La resolució serà definitiva sis setmanes després del termini de lliurament. S'enviarà una notificació a cada editorial en els deu dies posteriors a la resolució. Criteris generals de la valoració: ? El valor literari de l'obra ? La capacitat de difusió de l'edició (la qualitat de la traducció, distribució i comercialització) Un cop concedida la subvenció la Fundació fa una transferència bancària directa al compte de l'editorial estrangera quant hagi rebut els tres (3) exemplars de l'edició estrangera, el justificant del traductor que va rebre la renumeració acordada, i el justificant d'hisenda. La traducció ha de ser publicada en un termini de dos anys a partir de la data de la concessió, en cas contrari, la subvenció perd vigència de forma automàtica. Per a informació més detallada sobre la convocatòria i formulari de sol ? licituds: Dora Károlyi Fundació Hongaresa del Llibre, Oficina de Subvencions i d'Informació Literària (Magyar Könyv Alapítvány, Fordítástámogatási iroda és Információs Iroda) H-1146 Budapest, Hermina út 57-59. Tel/fax [+36 1] 384 56 76 e-mail: dora.karolyi@t-online.hu

www.hungarianbookfoundation.hu